Over de Boekfiets

De Boekfiets is een nieuw concept van Stichting Aanzet. Stichting Aanzet is een deskundige partner voor professionals en ouders op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Met diverse projecten en trainingen vergroot Aanzet de ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen. Aanzet wil met de Boekfiets een aantrekkelijk en speels taalaanbod creëren waardoor kinderen en ouders plezier krijgen in (voor)lezen. Een goede taalontwikkeling vergroot de onderwijskansen en mogelijkheden van kinderen!

De Boekfiets:

De Boekfiets is een herkenbare bakfiets die is uitgerust met een complete inventaris van boeken, knuffels, spelletjes, tekenspullen en een geluidsinstallatie. Onze voorleesvrijwilligers ('Boekfietsers') rijden met de Boekfiets wekelijks uit naar scholen, peuterspeelzalen, kinderopvangcentra, wijkcentra, bibliotheken, speeltuinen en parken waar zij binnen en buiten voorlezen bij De Boekfiets. Naast vaste locaties waar De Boekfiets op reguliere basis langskomt, maakt hij op verzoek ook ritjes maken naar niet reguliere locaties of bijvoorbeeld evenementen. De Boekfietsers lezen voor met behulp van een vertelkastje en doen taalspelletje met kinderen én ouders. Zo brengen we het (voor)leesplezier letterlijk naar kinderen en ouders toe.

Doelstellingen:

Elk kind verdient het de kans te krijgen om het plezier van lezen te ontdekken! De Boekfiets heeft naast een enthousiasmerende functie een preventieve functie om laaggeletterdheid tegen te gaan. De Boekfiets draagt bij aan een taalrijke omgeving voor álle kinderen. Ouders en kinderen ervaren bij de Boekfiets dat zij op verschillende manieren en op verschillende plaatsen (ook buiten) met boeken en taal bezig kunnen zijn. Bij De Boekfiets ontmoeten ze ook andere kinderen en ouders voor gezamenlijk lees- en taalplezier. Als kinderen vaker en op een leuke manier met taal bezig zijn vergroot dat hun leesplezier en taalontwikkeling. Een goede taalontwikkeling vergroot de kans op een voorspoedige schoolloopbaan.

De magische kracht van de 'Kamishibai' vertelplaten met een vertelkastje:

Bij de Boekfiets worden verhalen verteld met behulp van Kamishibai (vertelplaten) die in een vertelkastje zitten. Deze vertelplaten zijn als het ware 'uitvergrote bladzijden' van prentenboeken en zorgen ervoor dat groepjes kinderen alles goed kunnen zien.

Tijdens het voorlezen met een 'Kamishibai' vertelkastje ontstaat bovendien al snel een grote focus bij alle kinderen en ouders. Dat is de magische kracht van de Kamishibai. Het publiek wordt het verhaal ingezogen en beleeft het samen met anderen. Deze extreme concentratie veroorzaakt een wij-gevoel: een krachtige betrokkenheid van ouders en kinderen bij het verhaal, bij de verteller én bij elkaar. Ze hebben samen plezier en leven zich samen in in het verhaal. In Japan zegt men dat er 'kyokan' ontstaat. Letterlijk betekent dit ‘het delen van gevoelens’.

Het stimuleert kinderen en hun ouders om aandacht te hebben voor elkaar (dus de opvatting en gevoelens van anderen) en voor het verhaal en om samen na te denken over oplossing voor problemen die zich in het verhaal voordoen. Er ontstaat automatisch interactie. Op deze manier werken ze spelenderwijs aan cruciale sociale vaardigheden die nodig zijn voor samenwerken in een team en het samenleven in een maatschappij.

Een Kamishibaivertelling ondersteunt de taalontwikkeling: de illustraties bieden een houvast, de non-verbale communicatie van de verteller helpt bij het interpreteren van het verhaal. Omdat er tijden de vertelling ruimte is voor interactie worden verhaalbegrip en woordenschat gestimuleerd.

Het wij-gevoel verdwijnt niet met het sluiten van de deurtjes van het vertelkastje. De band groeit verder doordat de kinderen en ouders na afloop van de voorstelling er met elkaar over praten en (delen van) de vertelling in hun spel opnemen. Dit is een grote stimulans voor de taalontwikkeling.

Landelijke uitvoering via Regiomanagers

De Boekfiets is een landelijk project waarbij Regiomanagers ons helpen bij de uitvoering. Het is mogelijk om in jouw eigen gemeente een Boekfietsregio te starten. Wil je meer informatie over het starten van een Boekfietsregio? Kijk bij ‘Doe mee’ en neem contact met ons op.

De Boekfiets voorleesvrijwilligers:

De vrijwilligers die voorlezen bij De Boekfiets ('Boekfietsers') vinden het leuk om voor te lezen aan groepen kinderen en ouders. Zij vertellen leuke, spannende en bijzondere verhalen met behulp van de Kamishibai (het vertelkastje) en nemen kinderen en ouders hierin mee. Na het verhaal doen de Boekfietsers taal- en beweegspelletjes met de kinderen en hun ouders. De Boekfietsers krijgen hiervoor verschillende trainingen aangeboden.

De Boekfiets in jouw stad?

Wil je als lokale organisatie uitvoerder worden van De Boekfiets? Start je eigen regio!
Klik hieronder voor meer informatie.

Boekfiets-elementen7.png
Boekfiets-elementen7.png