Over de Boekfiets

De Boekfiets is een concept van Stichting Aanzet. Stichting Aanzet is een deskundige partner voor professionals en ouders op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Met diverse projecten en trainingen vergroot Aanzet de ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen. Aanzet wil met de Boekfiets een aantrekkelijk en speels taalaanbod creëren waardoor kinderen en ouders plezier krijgen in (voor)lezen. Een goede taalontwikkeling vergroot de onderwijskansen en mogelijkheden van kinderen!

De Boekfiets:

De Boekfiets is een herkenbare bakfiets die is uitgerust met een complete inventaris van boeken, knuffels, spelletjes, tekenspullen en een geluidsinstallatie. Onze voorleesvrijwilligers ('Boekfietsers') rijden met de Boekfiets wekelijks uit naar scholen, peuterspeelzalen, kinderopvangcentra, wijkcentra, bibliotheken, speeltuinen en parken waar zij binnen en buiten voorlezen bij De Boekfiets. Naast vaste locaties waar De Boekfiets op reguliere basis langskomt, maakt hij op verzoek ook ritjes maken naar niet reguliere locaties of bijvoorbeeld evenementen. De Boekfietsers lezen voor met behulp van een vertelkastje en doen taalspelletje met kinderen én ouders. Zo brengen we het (voor)leesplezier letterlijk naar kinderen en ouders toe.

Doelstellingen:

Elk kind verdient het de kans te krijgen om het plezier van lezen te ontdekken! De Boekfiets heeft naast een enthousiasmerende functie een preventieve functie om laaggeletterdheid tegen te gaan. De Boekfiets draagt bij aan een taalrijke omgeving voor álle kinderen. Ouders en kinderen ervaren bij de Boekfiets dat zij op verschillende manieren en op verschillende plaatsen (ook buiten) met boeken en taal bezig kunnen zijn. Bij De Boekfiets ontmoeten ze ook andere kinderen en ouders voor gezamenlijk lees- en taalplezier. Als kinderen vaker en op een leuke manier met taal bezig zijn vergroot dat hun leesplezier en taalontwikkeling. Een goede taalontwikkeling vergroot de kans op een voorspoedige schoolloopbaan.

De magische kracht van de 'Kamishibai' vertelplaten met een vertelkastje:

Kamishibai
Bij de Boekfiets wordt gebruik gemaakt van Kamishibai, vertelplaten, en een vertelkastje.Het juiste gebruik van het vertelkastje zorgt voor diepe concentratie bij de toeschouwers. Die concentratie is belangrijk omdat zij hierdoor informatie beter kunnen verwerken en onthouden. Er ontstaat een bundeling van concentratie van alle kinderen en ouders.

Deze extreme concentratie veroorzaakt een wij-gevoel: een krachtige betrokkenheid van ouders en kinderen bij het verhaal, bij de verteller én bij elkaar. Ze hebben samen plezier en leven zich samen in in het verhaal en de personages. In Japan zegt men dat er kyokan ontstaat. Letterlijk betekent dit ‘het delen van gevoelens’ en saamhorigheid.

Het stimuleert kinderen en hun ouders om aandacht te hebben voor elkaar (dus de opvatting en gevoelens van anderen) en voor het verhaal en om samen na te denken over oplossingen voor problemen die zich in het verhaal voordoen. Er ontstaat automatisch interactie. Op deze manier werken ze spelenderwijs aan cruciale sociale vaardigheden die nodig zijn voor samenwerken in een team en het samenleven in een maatschappij.

Het wij-gevoel verdwijnt niet met het sluiten van de deurtjes van het vertelkastje. De band groeit verder, doordat de kinderen en ouders na afloop van de voorstelling er met elkaar over praten en (delen van) de vertelling in hun spel opnemen. Dit is een enorme stimulans voor de taalontwikkeling.Een Kamishibai voorstelling is heel geschikt voor kinderen die de taal nog niet goed machtig zijn, zoals peuters, kleuters en kinderen die thuis met een andere taal opgroeien. Het vertelkastje helpt bij de taalontwikkeling door:

 • Het gebruik van illustraties die perfect aansluiten op de tekst. Plaat en tekst beperken zich tot de essentie en laten dus hetzelfde zien en horen.
 • De communicatie met de verteller intensiveert de concentratie: de kinderen beleven het verhaal waardoor het vertelde een diepere indruk maakt en beter beklijft. Actief meedoen vergroot de kans dat de kinderen woorden en zinnen onthouden.
 • De non-verbale communicatie met de verteller geeft steun bij het interpreteren en onthouden van de gesproken tekst. Kinderen kunnen betekenissen aflezen aan de gezichtsuitdrukking van de verteller en ze kunnen emoties horen aan de intonatie en het tempo van het verhaal.
 • Het wij-gevoel dat ontstaat door gezamenlijke, diepe concentratie op het verhaal. Tijdens de voorstelling stimuleren de kinderen elkaar door al dan niet woordelijk te reageren en na afloop gebruiken ze samen de woorden in hun spel.

Boekfiets Bewegingsversjes

De bewegingsversjes zijn een belangrijk onderdeel van het Boekfiets concept.

De bewegingsversjes:

 • zorgen voor gezamenlijk taalplezier en versterken daarmee interactie en sociale cohesie;
 • prikkelen het verbeeldend vermogen;
 • komen tegemoet aan de bewegingsdrang van kinderen;
 • zorgen ervoor dat kinderen zich langer kunnen concentreren;
 • zorgen door gebruik van gebaren voor ondersteuning van woordbegrip en communicatie;
 • maken dat kinderen zich kunnen uiten/expressie kunnen tonen;
 • maken gebruik van rijm, ritme en herhaling;
 • zijn een vorm van bewegend leren en hebben daardoor een groter leereffect;

Alle ouders en kinderen kunnen de bewegingsversjes op hun eigen niveau meedoen, dit maakt deelname laagdrempelig

De versjes zijn vrij toegankelijke voor ouders en kinderen via https://www.boekfiets.nl/voor-thuis-en-in-de-klas Ook ouders die niet zelf kunnen lezen of die de Nederlandse taal niet goed beheersen kunnen deze activiteit samen met hun kind doen. De versjes kunnen ook op de peuteropvang en in de klas gebruikt worden.

De Boekfiets voorleesvrijwilligers:

De vrijwilligers die voorlezen bij De Boekfiets ('Boekfietsers') vinden het leuk om voor te lezen aan groepen kinderen en ouders. Zij vertellen leuke, spannende en bijzondere verhalen met behulp van de Kamishibai (het vertelkastje) en nemen kinderen en ouders hierin mee. Na het verhaal doen de Boekfietsers taal- en beweegspelletjes met de kinderen en hun ouders. De Boekfietsers krijgen hiervoor verschillende trainingen aangeboden. Lijkt het je leuk om voorleesvrijwilliger te worden of wil je graag meer informatie? Druk dan op deze link en vul het contactformulier in.

Landelijke uitvoering via Regiomanagers

De Boekfiets is een landelijk project waarbij Regiomanagers ons helpen bij de uitvoering. Het is mogelijk om in jouw eigen gemeente een Boekfietsregio te starten. Wil je meer informatie over het starten van een Boekfietsregio? Kijk bij ‘Doe mee’ en neem contact met ons op.

De Boekfiets in jouw stad?

Wil je als lokale organisatie uitvoerder worden van De Boekfiets? Start je eigen regio!
Klik hieronder voor meer informatie.

Boekfiets-elementen7.png
Boekfiets-elementen7.png